Instruktor Aqua fitness

 • pracovní uplatnění
 • basic obecná část
 • advanced odborná část
 • kritéria  přijetí
 • forma vzdělání

 „Instruktor Aqua Fitness“ Zájemci po úspěšném absolvování školení a zvládnutí závěrečných zkoušek jsou schopni odborně vést kondiční a specifické lekce Aqua Fitness. Odborné vzdělání jim také umožňuje samostatně realizovat a organizovat sportovně animační programy, výuku volnočasových aktivit, výuku plaveckých dovedností a her ve vodě.

pracovní uplatnění

absolventi školení získají větší možnost pracovního uplatnění v těchto subjektech

 • koupaliště, aqua-centra, kryté bazény
 • cestovní kanceláře s nabídkou sportovních a animátorských programů
 • rehabilitační a lázeňská centra, zdravotní zařízení, SPA a Wellnes centra zahrnující vodní terapii
 • hotely a rekreační subjekty s vodní plochou
 • zařízení s volnočasovým zaměřením
 • sportovní marketing-realizace a organizace sportovně animačních programů Aqua-Fitness (podniky,soukromí investoři, sportovní zařízení, školy, aj. subjekty)
 • basic obecná část
Délka trvání 80 hodin:
Distanční formou: obecná část (teorie) – domácí příprava
Praktickou formou: praktická část (prakticko-teoretická soustředění)

advanced odborná část 

Délka trvání 70 hodin:
Praktickou formou: praktická část (prakticko-teoretická soustředění)

kritéria přijetí

 • SŠ,USO (minimální věk 18 let)
 • komunikační schopnosti
 • uplavání 100m jakýmkoliv plaveckým způsobem do limitu 2. minuty
 • uplavání alespoň pět metrů pod vodou (nutné k zvládnutí výuky vodní záchrany)
 • pohybové schopnosti 

forma vzdělání

Distanční forma: anatomie, první pomoc, skripta jsou absolventovi zaslána k samostatnému nastudování před zahájením školení. Výuka v prakticko-teoretické části je tím pro účastníka školení efektivnější.

Prakticko-teoretická forma: aqua-fitness, biomechanika, názvosloví,psychologie, vedení lekce, didaktika, právo a sport, hygiena a výživa sportovní trénink, anglická terminologie, fyziologie a kineziologie, sportovní marketing, aj. (soustředění)

Školení je možno také hradit formou splátkového kalendáře.
 

14.1.2015

Novinky

cvičebně relaxační pobyt hotel Vitality Vendryně

Cena 3 855,- /os

18.-19.-20.10.2019
cvičení pro těhotné ve vodě dvoudenní seminář

cena 7 450,- Os - dvoudenní

místo konání hotel VITALITY VENDRYNĚ

19. - 20. 10. 2019 osvědčení o specializaci
Autorizovaná osoba pro tuto profesní kvalifikaci

autorizovaná osoba Aqua Fitness, kod profesní kvalifikace 74-025-n, platnost 2016-2021

17.1.2017
Přidaná akreditace MŠMT

instruktor ZTV a instruktor AF. Platnost 2016 - do konce roku 2019

17.1.2019