Instruktor Aqua fitness

 • pracovní uplatnění
 • basic obecná část
 • advanced odborná část
 • kritéria  přijetí
 • forma vzdělání

pracovní uplatnění

absolventi školení získají větší možnost pracovního uplatnění v těchto subjektech

 • koupaliště, aqua-centra, kryté bazény
 • cestovní kanceláře s nabídkou sportovních a animátorských programů
 • rehabilitační a lázeňská centra, zdravotní zařízení, SPA a Wellnes centra zahrnující vodní terapii
 • hotely a rekreační subjekty s vodní plochou
 • zařízení s volnočasovým zaměřením
 • sportovní marketing-realizace a organizace sportovně animačních programů Aqua-Fitness (podniky,soukromí investoři, sportovní zařízení, školy, aj. subjekty)
 • basic obecná část
Délka trvání 80 hodin:
Distanční formou: obecná část (teorie) – domácí příprava
Praktickou formou: praktická část (prakticko-teoretická soustředění)

advanced odborná část 

Délka trvání 70 hodin:
Praktickou formou: praktická část (prakticko-teoretická soustředění)

kritéria přijetí

 • SŠ,USO (minimální věk 18 let)
 • zdravotní způsobilost (potvrzení od sportovního lékaře)
 • uplavání 50 m jakýmkoliv plaveckým způsobem bez limitu a startovního skoku
 • uplavání alespoň 5 metrů pod vodou (nutné k zvládnutí výuky vodní záchrany)
 • pohybové schopnosti 

forma vzdělání

Distanční forma: anatomie, fyziologie, somatologie,  první pomoc, skripta jsou absolventovi zaslána k samostatnému nastudování před zahájením školení. Výuka v prakticko-teoretické části je tím pro účastníka školení efektivnější.

Prakticko-teoretická forma: aqua-fitness, plavání, plavecké dovednosti, biomechanika, názvosloví,psychologie, vedení lekce Aqua Fitness, didaktika, organizace plaveckého  a cvičebního programu Aqua Fitness, animační programy pro různé cílové skupiny, vodní záchrana, 1. pomoc, fyziologie a kineziologie, sportovní  projekt, výživa a zdravý životní styl. aj. (soustředění)

Školení je možno také hradit formou splátkového kalendáře.
 

14.2.2020

Novinky

cvičebně relaxační pobyt hotel Vitality Vendryně

4200,- Kč /osoba, místo konání sport hotel Vitality, Vendryně V ceně 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí, neomezený vstup do wellness a spa, do aqua zony, wifi a parkování zdarma,  2 x cvičení Aqua Fitness ( s vodním náčiním, Aqua Latino Dance). Uhradit do 15. 4. 2020 na účet AFA

29.- 30.- 31. května 2020
cvičení pro těhotné ve vodě dvoudenní seminář

cena 7 850,- Os - dvoudenní

místo konání hotel VITALITY VENDRYNĚ

30. - 31. 5. 2020 osvědčení o specializaci
Autorizovaná osoba pro tuto profesní kvalifikaci

autorizovaná osoba Aqua Fitness, kod profesní kvalifikace 74-025-n, platnost 2016-2021

17.1.2017
Dvoudenní seminář Aqua Splash - aerobní cvičení a posilování ve vodě, zásobník cviků, novinky

nové trendy v Aqua Fitness, cvičení s náčiním, získání osvědčení o specializaci. Ubytování pouze v hotelu Vitality Vendryně za výhodné ceny. Kontakt k ubytování 722 223 003

Hotel Vitality Beskydy termín 30. - 31. 5. 2020 cena 7850,-/os