Obsah cvičení Kebbelts

 • pracovní uplatnění
 • basic obecná část
 • advanced odborná část
 • kritéria  přijetí
 • forma vzdělání

 „Trenér „Instruktor Kebbelts“ Zájemci po úspěšném absolvování školení a zvládnutí závěrečných zkoušek jsou schopni odborně vést kondiční a specifické lekce, osobní poradenství v této oblasti. 

pracovní uplatnění

Absolventi školení získají větší možnost pracovního uplatnění v těchto subjektech

 • v TV a sport, ve fitcentra, tělocvičny, studia
 • cestovní kanceláře s nabídkou sportovních a animátorských programů
 • rehabilitační a lázeňská centra, zdravotní zařízení, SPA a Wellnes centra
 • hotely a rekreační subjekty s nabídkou cvičebních a sportovních aktivit
 • zařízení s volnočasovým zaměřením

basic obecná část

Délka trvání 80 hodin:
Distanční formou: obecná část (teorie) – domácí příprava
Praktickou formou: praktická část (prakticko-teoretická soustředění)

advanced odborná část 

Délka trvání 70 hodin:
Praktickou formou: praktická část (prakticko-teoretická soustředění)

kritéria přijetí

 • SŠ,USO (minimální věk 18 let)
 • komunikační schopnosti
 • dobrý zdravotní stav
 • pohybové schopnosti 

forma vzdělání

Distanční forma: anatomie, první pomoc, kineziologie, zdravotní TV, skripta jsou absolventovi zaslána k samostatnému nastudování před zahájením školení. Výuka v prakticko-teoretické části je tím pro účastníka školení efektivnější.

 Prakticko-teoretická forma: zdravotní cvičení, sportovní trénink, názvosloví,psychologie, vedení lekce, didaktika, právo a sport, hygiena a výživa, zdravotní terminologie, fyziologie a kineziologie, aj. (soustředění)

Školení je možno také hradit formou splátkového kalendáře.


Novinky

cvičebně relaxační pobyt hotel Vitality Vendryně

Cena 3 855,- /os

18.-19.-20.10.2019
cvičení pro těhotné ve vodě dvoudenní seminář

cena 7 450,- Os - dvoudenní

místo konání hotel VITALITY VENDRYNĚ

19. - 20. 10. 2019 osvědčení o specializaci
Autorizovaná osoba pro tuto profesní kvalifikaci

autorizovaná osoba Aqua Fitness, kod profesní kvalifikace 74-025-n, platnost 2016-2021

17.1.2017
Přidaná akreditace MŠMT

instruktor ZTV a instruktor AF. Platnost 2016 - do konce roku 2019

17.1.2019